Felter med * er krævede.

Registration ECHO 2024

Translation to personal information

Fornavn=First name | Efternavn=Last name | Adresse=Address | Adresse 2=Address 2 | Postnr.=Zip code | By=City | Telefon=Telephone |

Details / Deltagelse

Participation

Vælg Beskrivelse Pris
1150,00 DKK
950,00 DKK
795,00 DKK
595,00 DKK

Check our website to see what gold and silver means

/ Se på vores hjemmeside, hvad forskellen er på Guld og Sølv.

Joining as..

Are you joining as a pastor or leader? 

Leaders: If you work in a church or a christian organization or is in leadership in another way (it could be in a youth group, worship team or on staff)

 

/ Deltager du som præst eller leder?

Leder: Hvis du arbejder i en kirke eller en kristen organisation, eller er i en anden form for ledergruppe (Kan være lovsangsgruppe, ungdomsgruppe eller som medarbejder)

Vælg Beskrivelse

Attending ECHO

Do you know anybody who attend ECHO or are you going by yourself?

/ Kender du nogle der deltager på ECHO eller er du selv afsted?

Vælg Beskrivelse

Outreach or seminar

Wanna join the outreach Saturday or Seminars?

/ Vil du deltage i outreach eller seminar lørdag?

Vælg Beskrivelse

Groups

At ECHO, we want all of us to talk to each other. Talk about Jesus, talk about life, and talk about what is on our hearts. That's why after each session, we gather in groups at ECHO. At ECHO 2024, you will either join a group where everyone is approximately the same age or a group where people are of different ages - usually with someone close to your own age. If you were at ECHO last year, you will discover that there have been made changes in the concept. In the groups this year, we will simply discuss all the aforementioned topics. However, you only have to share what you feel comfortable with.

Therefore, you need to make a little decision now. You need to decide whether you want to join a group with people your own age or a group with individuals of different ages./

På ECHO skal vi snakke sammen. Snakke om Jesus, snakke om livet og snakke om det, vi er fyldte af. Derfor skal vi på ECHO efter hver samling samles i grupper. På ECHO 2024 mødes man enten i en gruppe, hvor alle er ca. den samme alder eller i en gruppe, hvor man er i forskellige aldre – dog oftest med én på sin egen alder. Hvis du var med sidste år, vil du finde ud af, at der er blevet lavet om i konceptet. I grupperne skal vi nemlig i år bare snakke om alt det ovennævnte. Man skal dog selvfølgelig kun dele det, man har mod på.

Derfor skal du nu lige tage en lille beslutning. Du skal beslutte, om du vil i en gruppe med folk på din egen alder eller i en gruppe med mennesker i forskellige aldre.

Vælg Beskrivelse

Lodging / Overnatning

We can offer you lodging for free in a gymhall.

Remember to bring your own mattress and bedding.

Choose below

 

/ Vi kan tilbyde gratis overnatning i en gymnastikhal.

Husk at medbringe madras o.lign. til overnatning.

Vælg nedenstående

Lodging / Overnatning

Vælg Beskrivelse

Payment / Betaling

Support

If you want to support others, so they can go, you can add here how much you want to support with.

 

/Hvis du vil støtte andre i at komme med på ECHO, kan du give en gave til det.

Vælg Beskrivelse Pris
100,00 DKK
250,00 DKK
400,00 DKK
500,00 DKK

Choose card or invoice/ Vælg kort eller faktura

When you pay ECHO with card, the amount will first be deducted approx. 2 weeks before. If you choose an invoice, this will be sent out 14 days before the conference and please pay accordingly. You will shortly after you have confirmed your registration on the next page, receive an email as confirmation that the registration has been processed (Check your spam if you do not receive a confirmation).

 

We look forward to seeing you!

 

Når du betaler ECHO med dankort, bliver beløbet først trukket ca. 2 uger før. Vælger du faktura sendes denne ud 14 dage før weekenden og bedes betalt derefter.

Du vil kort efter, at du har bekræftet din tilmelding på næste side, få en mail som bekræftelse på at tilmeldingen er gået igennem (Tjek evt. din spam, hvis du ikke modtager en bekræftelse).

 

Vi glæder os til at se dig!